Van vraag naar antwoord

coach Haarlem


Coach Haarlem

De mensen die bij mij komen hebben gemeenschappelijk dat ze zichzelf vragen stellen. Vragen die betrekking hebben op (toekomstig) werk of hun levensloop. Ze zijn kritisch op zichzelf en hun omgeving. Ze zoeken daarom niet zomaar een antwoord maar hun antwoord. Een antwoord dat recht doet aan hun eigenheid en de situatie waarin ze zich bevinden. Kortom het zijn mensen die wat te bieden hebben en vanzelfsprekendheden schuwen. Wanneer u zo werkt en leeft is soms coaching nodig. Een coach die verrassende vragen stelt en u stimuleert om antwoorden in daden om te zetten.

Coach Haarlem

Afspraken zijn mogelijk op werkdagen en 's avonds in Haarlem. Ik ontvang u dan in mijn werkruimte aan huis.coach Haarlem

coach Haarlem coach Haarlem

coach Haarlem

Frances Nuijen
Tel. 023 - 526 30 91

info@francesnuijen.nl

coach, coaching, training, haarlem, deskundigheidsbevordering, stress, depressie, intervisie, creatieve therapie, gestalt, particulier, bedrijf, lichaamswerk